ULOPOLIS

O nas

Witamy na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w pasiece Ulopolis!

Pomysł założenia pasieki narodził się w 2021 roku. Inspiracją było pomyślne zakończenie projektu Beesensor, finansowanego przez NCBiR. W ramach tego projektu opracowano koncepcję i wykonano prototypy czujnikowych urządzeń pomiarowych przeznaczonych do detekcji chorób nękających rodziny pszczoły miodnej. Praktyczna realizacja idei pasieki była możliwa dzięki pomocy Fundacji Ambasada Pszczół, Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego oraz wielu osób sympatyzujących z tym przedsięwzięciem.

Ulopolis znajduje się na dachu budynku C-6, w Kampusie Głównym PWr. Obecnie, w jego skład wchodzą trzy ule.

W dużych aglomeracjach, pasieki miejskie nie są czymś wyjątkowym. Cechą wyróżniającą Ulopolis jest towarzysząca mu infrastruktura techniczna, szczególnie pomiarowa. Zamontowane wewnątrz uli oraz w ich najbliższym otoczeniu kamery umożliwiają obserwowanie rodzin pszczelich w sposób bezpieczny, niezakłócający życia tych owadów. Czujniki temperatury, wilgotności oraz wybranych gazów pozwalają monitorować warunki panujące wewnątrz uli. Znajdująca się w pobliżu stacja meteorologiczna dostarcza dane o sytuacji pogodowej. Wagi, na których zainstalowane są ule, stanowią z kolei źródło danych o ilości wytworzonego miodu jak również o sile rodzin pszczelich. System teleinformatyczny pozwala przesyłać dane pomiarowe i udostępniać informacje dużej grupie odbiorców, w trybie on-line.

Pasieka Ulopolis nie jest przeznaczona do produkcji miodu. Nie zamierzamy też wykorzystywać jej w badaniach rodzin pszczoły miodnej. Zakładamy natomiast, że będzie ona  pewnego rodzaju „poligonem doświadczalnym”. Ma służyć testowaniu, w warunkach terenowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, które mogą znaleźć zastosowanie w nowoczesnym pszczelarstwie, i nie tylko.

Ulopolis będzie także pełniło funkcje edukacyjne. Pomoże poszerzać świadomość ekologiczną osób zainteresowanych ochroną środowiska. Z całą pewnością, pasieka będzie angażowana w akcje propagujące pszczelarstwo miejskie.

Zapraszamy do zdalnych odwiedzin w Ulopolis!

Witamy na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w pasiece Ulopolis!

Pomysł założenia pasieki narodził się w 2021 roku. Inspiracją było pomyślne zakończenie projektu Beesensor, finansowanego przez NCBiR. W ramach tego projektu opracowano koncepcję i wykonano prototypy czujnikowych urządzeń pomiarowych przeznaczonych do detekcji chorób nękających rodziny pszczoły miodnej. Praktyczna realizacja idei pasieki była możliwa dzięki pomocy Fundacji Ambasada Pszczół, Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego oraz wielu osób sympatyzujących z tym przedsięwzięciem.

Kamery Online

Panorama

Poza ulem

Oglądaj ⟩

Panorama

Ul 1

Poza ulem

Oglądaj ⟩

Ul 2

Poza ulem

Oglądaj ⟩

Ul 3

Poza ulem

Oglądaj ⟩

Ule

Kamery w ulu

Kamery poza ulem

Pomiary

Na zewnątrz

Ul 1

Ul 2

Ul 3

Najciekawsze historie

22.05.2024

Kołysanie

m54
Mam huśtawkę i jest cudownie.
21.05.2024

Wiatr w oczy

m21
Jak się dobrać do pyłku gdy roślina ucieka?
04.08.2023

Miodobranie 2023

miodobranie2023
Wykręciliśmy miód. Pochodził z kilku zaledwie plastrów. Tyle mogliśmy zabrać pszczołom. Jest jasny, cudownie aromatyczny i niezwykle gęsty. Z trudem opuszczał plastry w wypływał z miodarki. Wymyśliliśmy jak mu pomóc 😉25.01.2023

Publikacja

Mamy pierwszą publikację naukową, która dotyczy Ulopolis. Jest ogólnodostępna pod adresem https://doi.org/10.3390/app13010597.
Archiwum aktualności

Archiwum historii

Rabata roślin miododajnych

Częścią Ulipolis jest rabata roślin miododajnych. Powstała ona przy Alei Profesorów Politechniki Wrocławskiej, od strony budynku C-6.

Rabata zajmuje 440 m2. Posadzono na niej 2200 sztuk bylin w 38 gatunkach, jak również trawy ozdobne, bluszcz i winobluszcz. Zastosowano tzw. miks, umieszczając obok siebie zupełnie różne rośliny i stosując niejednakową gęstość nasadzeń.

Rabata kwitnie od wczesnej wiosny po późną jesień, całą powierzchnią. Jest wielobarwna, pachnąca, zmienna i nieokiełznana.

Nektar i pyłek z rosnących tu roślin stanowią pożywienie dla pszczół z pasieki Ulopolis. Bliskość tego źródła jest cenna, gdyż w typowo miejskiej przestrzeni brakuje pokarmu dla tych owadów.

Zapraszamy by przyjrzeć się z bliska poszczególnym roślinom i zachwycić ich pięknem, na żywo, a gdy to niemożliwe – wirtualnie.